John Deere 3010  

Diesel, 3pt hitch - $8,200 CDN

John Deere GM 

$5,600 CDN

John Deere B

Single front wheel - $2,200 CDN

John Deere 720

Diesel with pup start - $8,500 CDN

John Deere 3010

Gas, wide front, 3pt hitch with top link - $8,000 CDN

John Deere 830

Diesel with pup start - $13,000 CDN

John Deere 1010  

3pt hitch - $5,500 CDN

John Deere 300 

3pt hitch - $5,500 CDN

John Deere A 

$2,200 CDN

John Deere 420 

All green - $3,800 ​CDN

John Deere MI 

Industrial - $6,500 CDN

John Deere A

Flat top fenders - $2,200 CDN

John Deere A 

Electric start - $1,800 CDN

John Deere 400 

$5,500 CDN

John Deere 60

Single front wheel, 801 hitch - $5,950 CDN

Deere Old Tractors

John Deere G

$5,800 CDN